ARGUVAN İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI
$baslik

Arguvan Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2018 tarih ve 660 sayılı kararı ile aynen onaylandı.

Copyright © 2016. Arguvan Belediyesi.